Przebudowa dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Żywcu pragnie poinformować, że od 21 czerwca Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu rozpoczyna przekazywanie placów budowy w ramach inwestycji pod nazwą “Przebudowa sieci dróg Powiatu Żywieckiego”, która jest realizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację 15 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości około 15 km, z około 1 km w każdej z gmin na terenie Żywiecczyzny. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 19 mln złotych, z czego Powiat Żywiecki otrzymał dofinansowanie w wysokości 14 250 000,00 złotych.

Wybór i zatwierdzenie tych konkretnych odcinków do realizacji wynikało z ich najgorszego stanu technicznego, który wymagał pilnej naprawy.

Share this article:
Previous Post: Burze z gradem i nawałnice w woj. śląskim

June 23, 2023 - In

Next Post: Przetarg na linię Żywiec – Sucha Beskidzka znowu przesunięty!

July 4, 2023 - In