Wymiana roślin w Miejskim Centrum Kultury

Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu to miejsce, gdzie organizowane są spotkania, warsztaty i prelekcje promujące pro-ekologiczne inicjatywy mające na celu poprawę jakości środowiska i życia mieszkańców miasta. Wśród oferty znajduje się możliwość oddania, wymiany lub przygarnięcia roślin pod hasłem „Przygarnij Brat(k)a”. Projekt ten został sfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa i obejmuje budowę kładki pieszo-rowerowej na rzece Sole, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Soły oraz Koszarawy, system SMART-trash oraz program “Zielony Żywiec”, co wpłynie na poprawę gospodarki niskoemisyjnej i czystości w mieście.

Share this article:
Previous Post: Przegląd techniczny beskidzkich kolei linowych

March 31, 2023 - In

Next Post: Pomoc dla pogorzelców z Wisły

April 11, 2023 - In